Bus service provided by Nor Cal Charter

भाडा: $10

Call 415-518-7383

दैनिक चलाउँछ

  • :00:०० बिहान - यहाँ लिनुहोस्: लकीको मरीना गाउँ, अलामेडामा
    8:15AM – Pick up at 928 Franklin St. in front of Bank of America corner of 9th St., Oakland
    :30::30० AM - यसमा लिनुहोस्: १th औं सडकमा फ्र्याक एच। ओगावा प्लाजाको अगाडि, क्ले स्ट्रिट, ओकल्यान्ड द्वारा
    :00: ०० बिहान - यहाँ लिनुहोस्: टर्मिनल लोडि zone जोन, रिचमण्डमा म्याकडोनाल्ड एभ.को १th औं सडक क्रसमा बार्ट स्टेशन।
    २:०० अपराह्न - Graton रिसोर्ट र क्यासिनो प्रस्थान