Saturday, April 1, 2023 | 8PM
 

Christina P “The Handsome Woman Tour” Live in The Event at Graton Resort & Casino.

7:00PM मा ढोका खोल्नुहोस्। आरक्षित सिट मात्र।

अब बिक्रीमा टिकटहरू!

उपस्थित हुन २१+ हुनै पर्छ

टिकट मूल्यहरु:

$39.50 र $49.50 थप लागू शुल्कहरू