8657
Friday, April 19, 2024 | 8PM
 

Lea Salonga live in Concert in The Event at Graton Resort & Casino.

7:00PM मा ढोका खोल्नुहोस्। आरक्षित सिट मात्र।

कन्सर्ट स्थल भित्र विशेष बारहरू उपलब्ध छन्।

अब बिक्रीमा टिकटहरू!

उपस्थित हुन २१+ हुनै पर्छ

टिकट मूल्यहरु:

$60, $85 र $100 प्लस लागू शुल्कहरू