शुक्रवार, मे 13, 2022 | साँझ बजे
 

ट्रेस एडकिन्सले ग्राटन रिसोर्ट र क्यासिनोको बलरूममा लाइभ इन कन्सर्ट गर्दछ।

7:00PM मा ढोका खोल्नुहोस्। आरक्षित सिट मात्र।

अब बिक्रीमा टिकटहरू!

उपस्थित हुन २१+ हुनै पर्छ

टिकट मूल्यहरु:

$69.50 र $89.50 प्लस लागू शुल्कहरू