Saturday, January 28, 2023 | 8PM
 

Vietnamese New Year’s Show Live in the Event at Graton Resort & Casino!

7:00PM मा ढोका खोल्नुहोस्। आरक्षित सिट मात्र।

अब बिक्रीमा टिकटहरू!

उपस्थित हुन २१+ हुनै पर्छ

टिकट मूल्यहरु:

$68 plus applicable fees