हरेक घण्टा रेखाचित्र

प्रत्येक शनिबार $50,000 नगदको 1 विजेता

साथै, $500 नि:शुल्क स्लट प्लेका ६० विजेताहरू!

25 अंक = 1 प्रविष्टि

नोभेम्बर 27 कमाई प्रविष्टिहरू सुरु गर्नुहोस्