रेखाचित्र हरेक आधा घण्टा आयोजित हुनेछ

एक हट सिट विजेता पुरस्कारको लागि प्रत्येक घण्टा चयन गरिनेछ

प्रत्येक आधा घण्टामा $100 को लागि रेखाचित्र