प्रत्येक दिन १०० अंक कमाउनुहोस् र १TP2T10 नि: शुल्क स्लट प्ले प्राप्त गर्नुहोस्
तपाईंले अंक राख्नुहुन्छ!

कुनै पनि पुरस्कार किओस्कमा प्रस्तावलाई रिडिम गर्नुहोस्।