$2,500 नि: शुल्क स्लट प्लेमा तपाईंको मौकाको लागि खेल्नुहोस्!

1,000 अंक = $1,000 नि:शुल्क स्लट प्ले सम्म

2,500 अंक = $2,500 नि:शुल्क स्लट प्ले सम्म

बोनस खेल स्लट मेसिनमा प्रदान गरिनेछ

अंकहरू कमाइएपछि बोनस खेल स्वतः ट्रिगर हुनेछ।