उच्चतम योग्यता हातले प्रत्येक घण्टा $50 प्राप्त गर्नेछ

रोलओभर $50

ओमाहा ह्यान्ड प्रवर्द्धन सुरु हुन्छ एक पटक ओमाहा वा बिग ओमाहा खेल कम्तिमा 4 अतिथि खेल्ने संग स्थापित भएको छ।