हाम्रो प्रीमियम किंग कोठामा आधुनिक, समकालीन डेकोर सुविधाहरू राख्दछन् जुन तपाईंको सुविधाहरू दिमागमा दिमागको रूपमा डिजाइन गरिएको छ, जस्तै प्लस डाउन डुवेट्स र 20२० गणना मिश्री सूती कपडा।

5१5 SQ। FT | १ राजा बेड