क्यासिनो होस्ट
cesar.esquieres@gratonresortcasino.com
 
भाषाहरु: तागालोग