บริการรถโดยสารโดย A Perfect Express

ค่าโดยสาร: $15

โทร 650-863-4198 หรือ 650-745-8036

มีที่นั่งให้บริการตามลำดับก่อนหลัง

วิ่งทุกวัน

 • 08:45 น. รับที่ Mission Street & Wilson Street, Daly City
  14:15 น. — ออกเดินทางจาก Graton Resort & Casino

วิ่งทุกวัน

 • 10:45 น. รับที่ Mission Street & Wilson Street, Daly City
  16:15 น. — ออกเดินทางจาก Graton Resort & Casino

วิ่งทุกวัน

 • 12:45 น. — รับที่: Mission Street & Wilson Street, Daly City
  18:30 น. — ออกเดินทางจาก Graton Resort & Casino

วิ่งทุกคืน

 • 15:45 น. — รับที่: Mission Street & Wilson Street, Daly City
  22:00 น. — ออกเดินทางจาก Graton Resort & Casino

วิ่งทุกคืน

 • 19:15 น. — รับที่: 1 Serramonte Center โดย Macy's บนขอบถนนที่ Callan Blvd, Daly City
  19:30 น. — รับที่: Mission Street & Wilson Street, Daly City
  01:45 น. — ออกเดินทางจาก Graton Resort & Casino