วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565 | 20.00 น.
 

Cedric The Entertainer แสดงสดในห้องบอลรูมที่ Graton Resort & Casino

การแสดงในวันเสาร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2565 ได้เลื่อนกำหนดการแสดงเป็นวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2565

ประตูเปิดเวลา 19:00 น. สำรองที่นั่งเท่านั้น

เปิดขายบัตรแล้ว!

ต้องมีอายุ 21 ปีขึ้นไปจึงจะเข้าร่วมได้

ราคาตั๋ว:

$59.50 และ $69.50 บวกค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง