แสดงวันที่ TBD
 

การแสดงของ Gabriel Iglesias ในวันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 20.00 น. ถูกเลื่อนออกไป วันที่ใหม่จะประกาศในภายหลัง ผู้ถือตั๋วสามารถเก็บตั๋วเดิมไว้สำหรับวันแสดงที่เลื่อนออกไปหรือส่งคืนเพื่อขอคืนเงินหากซื้อตั๋วผ่าน www.ticketmaster.com. สามารถขอคืนเงินได้จากแหล่งเดียวกันกับที่ซื้อตั๋ว

ต้องมีอายุ 21 ปีขึ้นไปจึงจะเข้าร่วมได้

ราคาตั๋ว:

$55.00 และ $75.00 บวกค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง