7281
วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 | 20.00 น
 

Margaret Cho Live & Livid Comedy Tour แสดงสดในงานที่ Graton Resort & Casino

ประตูเปิดเวลา 19.00 น. สำรองที่นั่งเท่านั้น

เปิดขายบัตรแล้ว!

ต้องมีอายุ 21 ปีขึ้นไปจึงจะเข้าร่วมได้

ราคาตั๋ว:

$35, $55 และ $65 บวกค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง