วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 | 21.00 น.
 

William So Performs Live in The Event at Graton Resort & Casino.

The Show on Friday, February 18, 2022 Has Been Rescheduled to Friday, September 2, 2022. Ticket Holders May Keep Their Original Tickets For The Rescheduled Performance Date or Return For a Refund If Tickets Were Purchased Through www.ticketmaster.com. Refunds May Be Available From The Same Source Where The Tickets Were Purchased.

ประตูเปิดเวลา 20.00 น. สำรองที่นั่งเท่านั้น

ขายบัตรแล้ว!

ต้องมีอายุ 21 ปีขึ้นไปจึงจะเข้าร่วมได้

ราคาตั๋ว:

$68.00, $88.00 และ $108.00 บวกค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง