วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 | 21.00 น.
 

William So แสดงสดในห้องบอลรูมที่ Graton Resort & Casino

การแสดงในวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ได้จัดตารางใหม่เป็นวันศุกร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2565 ผู้ถือบัตรสามารถเก็บตั๋วเดิมไว้สำหรับวันแสดงที่เลื่อนออกไปหรือส่งคืนเพื่อขอคืนเงินหากซื้อตั๋วผ่าน www.ticketmaster.com. สามารถขอคืนเงินได้จากแหล่งเดียวกันกับที่ซื้อตั๋ว

ประตูเปิดเวลา 20.00 น. สำรองที่นั่งเท่านั้น

ขายบัตรแล้ว!

ต้องมีอายุ 21 ปีขึ้นไปจึงจะเข้าร่วมได้

ราคาตั๋ว:

$68.00, $88.00 และ $108.00 บวกค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง