ผู้เข้าพักทุกคนต้องมีอายุ 21 ปีขึ้นไปจึงจะสามารถเล่นบนชั้นคาสิโนได้