ภาพวาดจะจัดขึ้นทุกครึ่งชั่วโมง

ผู้ชนะ Hot Seat หนึ่งคนจะได้รับการคัดเลือกทุก ๆ ชั่วโมงเพื่อรับรางวัล

ภาพวาดสำหรับ $100 ทุกครึ่งชั่วโมง