รับ 1,000 คะแนนในวันที่ 10 ธันวาคมเพื่อรับหม้ออัดแรงดัน

คุณเก็บคะแนนไว้!