โฮสต์คาสิโนผู้บริหาร
armie.rivera@gratonresortcasino.com
 
ภาษา: ภาษาตากาล็อก