คาสิโนโฮสต์
benjamin.gin@gratonresortcasino.com
 
ภาษา: กวางตุ้ง จีนกลาง