คาสิโนโฮสต์
giang.pham@gratonresortcasino.com
 
ภาษา: ภาษาเวียดนาม ภาษาจีนกลาง