คาสิโนโฮสต์
jinhua.tan@gratonresortcasino.com
 
ภาษา: กวางตุ้ง จีนกลาง