Ang serbisyo sa bus na ibinigay ng A Perfect Express.

Pamasahe: $15

Tumawag sa 650-863-4198 o 650-745-8036.

Ang mga upuan ay magagamit sa unang dumating na batayan sa una.

Tumatakbo Araw-araw

 • 8:45 AM - Pumili sa: Mission Street & Wilson Street, Daly City
  2:15 PM - Umalis sa Graton Resort & Casino

Tumatakbo Araw-araw

 • 10:45 AM - Kunin sa: Mission Street & Wilson Street, Daly City
  4:15 PM - Umalis sa Graton Resort & Casino

Tumatakbo Araw-araw

 • 12:45 PM - Kunin sa: Mission Street & Wilson Street, Daly City
  6:30 PM - Umalis sa Graton Resort & Casino

Tumatakbo Gabi

 • 3:45 PM - Pumili sa: Mission Street & Wilson Street, Daly City
  10:00 PM - Umalis sa Graton Resort & Casino

Tumatakbo Gabi

 • 7:15 PM - Kunin sa: 1 Serramonte Center ni Macy's sa gilid ng bangkay sa Callan Blvd, Daly City
  7:30 PM - Pumili sa: Mission Street & Wilson Street, Daly City
  1:45 AM - Umalis sa Graton Resort & Casino