Friday, October 28 & Saturday October 29, 2022 | 8PM
 

Jo Koy Live in The Event at Graton Resort & Casino.

Bukas ang mga pinto sa 7:00PM. Reserved Seating Only.

UBOS NA

Dapat ay 21+ upang makadalo

Presyo ng tiket:

$99.50 and $109.50 plus applicable fees