Friday, December 30, 2022 | 7PM & 10PM
 

Wayne Brady Live in The Event at Graton Resort & Casino.

Doors Open at 6:00PM. Reserved Seating Only.

Mga Ticket na Binebenta Ngayon!

Dapat ay 21+ upang makadalo

Presyo ng tiket:

$59.50 at $69.50 kasama ang mga naaangkop na bayarin