Ang indibidwal lamang na nag-book ng reserbasyon ang maaaring magsagawa ng paunang proseso ng pag-check in at dapat magpakita ng wastong photo ID.