Gaganapin ang mga Drawing Bawat Kalahating Oras

Isang Hot Seat Winner ang Pipiliin Bawat Oras para sa isang Premyo

Mga guhit para sa $100 Bawat Kalahating Oras