Ang Pinakamataas na Kwalipikadong Kamay ay Makakatanggap ng $50 Bawat Oras

Rollover $50

Ang Omaha Hand Promotion ay Nagsisimula Sa sandaling ang isang Omaha o Big Omaha Game ay Naitatag na May Hindi bababa sa 4 na Panauhin na Naglalaro