Makakuha ng 1,000 Points sa Disyembre 10 para makakuha ng Pressure Cooker.

Itatago mo ang mga puntos!