Host ng Casino
ying.vanags@gratonresortcasino.com
 
Mga Wika: Mandarin na Tsino