Cất những vật dụng cá nhân của bạn và chuẩn bị cho một ngày nghỉ ngơi, thư giãn.