Sử dụng nhiều món quà, đồ lưu niệm và các vật dụng cần thiết.