Dịch vụ Đỗ xe và Phương tiện được cung cấp cho tất cả khách của khách sạn trong suốt thời gian lưu trú của họ.