Dịch vụ xe buýt do Storer Coachways cung cấp.

Giá vé: $20

Call 1-877-339-3555 for more information or to make a reservation.

Chạy các ngày thứ bảy

 • 7:00 sáng - Đón tại bãi đậu xe Storer Coachways vào ngày 7thứ tự và L Street, Modesto
  7:30 sáng - Đón tại Walmart- 1205 South Main Street, Manteca
  7:55 sáng - Đón tại Walmart- 3010 West Grant Line Road, Tracy
  8:25 sáng - Nhận tại Walmart- 2700 Las Positas, Livermore
  8:45 sáng - Đón tại Walmart- 4501 Rosewood Drive, Pleasanton
  3:15 chiều - Khởi hành Graton Resort & Casino