Dịch vụ này đến trước phục vụ trước cho khách đến và đi. Không cần đặt chỗ trước.

Expanded Service!

Dịch vụ xe buýt do Storer Coachways cung cấp.

Fare: $10 (exact change only, cash)

Gọi 1-877-339-3555

Yêu cầu vé khứ hồi.

Guests may return at any departure time listed.

Để biết thông tin về hành trình của hành khách, vui lòng nhấp vào một trong các mục sau: Lịch trình đưa đón San Francisco

有關 乘客 乘坐 巴士 的 信息 , 請 單擊 此處: 三藩市 巴士 快 線 時間表