Hơn 20.000 bộ vuông không gian họp rộng rãi, phòng chính có sẵn như một không gian lớn hoặc có thể được chia thành 7 phòng đột phá riêng lẻ. Đối với các nhu cầu bổ sung, 3 phòng họp được bố trí liền kề với phòng chính.

Gọi ngay bây giờ
707-588-7071