Thứ bảy, ngày 19 tháng 3 năm 2022 | 8 giờ chiều
 

Cedric The Entertainer biểu diễn trực tiếp trong phòng khiêu vũ tại Graton Resort & Casino.

Buổi biểu diễn vào thứ bảy, ngày 15 tháng 1 năm 2022 đã được dời lại sang thứ bảy, ngày 19 tháng 3 năm 2022.

Mở cửa lúc 7:00 PM. Chỉ chỗ ngồi dành riêng.

Vé đang bán!

Phải từ 21 tuổi trở lên để tham dự

Giá vé:

$59.50 và $69.50 cộng với phí hiện hành