8057
Thứ bảy, 9 tháng 12 năm 2023 | 7 giờ tối
 

Chris Janson biểu diễn trực tiếp trong Buổi hòa nhạc trong Sự kiện tại Graton Resort & Casino.

Cửa Mở lúc 6:00 chiều. Chỉ dành chỗ ngồi.

Các quán bar độc quyền có sẵn bên trong địa điểm hòa nhạc.

Vé được bán ngay bây giờ!

Enter Promo Codes by clicking “Unlock” and then typing in the offer passcode on Ticket Master.

Phải từ 21 tuổi trở lên để tham dự

Giá vé:

$45, $85 và $100 cộng với phí áp dụng