Saturday, April 1, 2023 | 8PM
 

Christina P “The Handsome Woman Tour” Live in The Event at Graton Resort & Casino.

Mở cửa lúc 7:00 PM. Chỉ chỗ ngồi dành riêng.

Vé đang bán!

Phải từ 21 tuổi trở lên để tham dự

Giá vé:

$39.50 và $49.50 cộng với phí hiện hành