7974
Saturday, November 11, 2023 | 7PM
 

Clay Walker live in Concert in The Event at Graton Resort & Casino.

Cửa Mở lúc 6:00 chiều. Chỉ dành chỗ ngồi.

Các quán bar độc quyền có sẵn bên trong địa điểm hòa nhạc.

Vé được bán ngay bây giờ!

Phải từ 21 tuổi trở lên để tham dự

Giá vé:

$45, $65 and $85 plus applicable fees