Hiển thị ngày TBD
 

Chương trình Gabriel Iglesias vào ngày 10 tháng 9 năm 2021 lúc 8 giờ tối đã bị hoãn lại. Ngày mới sẽ được thông báo sau. Người có vé có thể giữ vé ban đầu của họ cho ngày biểu diễn đã lên lịch lại hoặc trả lại để được hoàn tiền nếu vé đã được mua qua www.ticketmaster.com. Có thể hoàn lại tiền từ cùng một nguồn mà vé đã được mua.

Phải từ 21 tuổi trở lên để tham dự

Giá vé:

$55.00 và $75.00 cộng với phí áp dụng