8254
Thứ sáu, 12 tháng 1 năm 2024 | 8 giờ tối
 

Gin Blossoms biểu diễn trực tiếp trong Buổi hòa nhạc trong Sự kiện tại Graton Resort & Casino.

Mở cửa lúc 7:00 PM. Chỉ chỗ ngồi dành riêng.

Các quán bar độc quyền có sẵn bên trong địa điểm hòa nhạc.

Vé được bán ngay bây giờ!

Phải từ 21 tuổi trở lên để tham dự

Giá vé:

$30, $50 và $75 cộng với phí áp dụng