Friday, October 28 & Saturday October 29, 2022 | 8PM
 

Jo Koy Live in The Event at Graton Resort & Casino.

Mở cửa lúc 7:00 PM. Chỉ chỗ ngồi dành riêng.

Sold Out.

Phải từ 21 tuổi trở lên để tham dự

Giá vé:

$99.50 and $109.50 plus applicable fees