9788
Saturday, August 31, 2024 | 7PM
 

Johnny Yip Live in The Event at Graton Resort & Casino.

Cửa Mở lúc 6:00 chiều. Chỉ dành chỗ ngồi.

Exclusive Bars Available Inside Venue.

Vé đang bán!

Phải từ 21 tuổi trở lên để tham dự

Giá vé:

$50, $75 and $90 plus applicable fees