Friday, November 18, 2022 | 8PM
 

Rodney Carrington “Let Me In!” Tour Live in The Event at Graton Resort & Casino.

Mở cửa lúc 7:00 PM. Chỉ chỗ ngồi dành riêng.

Vé đang bán!

Phải từ 21 tuổi trở lên để tham dự

Giá vé:

$49.50 and $59.50 plus applicable fees