9047
Friday, April 26, 2024 | 8PM
 

Tierra Cali, also featuring Guardianes Del Amor & Banda Imperial, live in The Event at Graton Resort & Casino.

Mở cửa lúc 7:00 PM.

Vé được bán ngay bây giờ!

Phải từ 21 tuổi trở lên để tham dự

Giá vé:

$70 cộng với phí áp dụng