Thứ sáu, ngày 13 tháng 5 năm 2022 | 8 giờ chiều
 

Theo dõi Adkins Biểu diễn Trực tiếp trong Buổi hòa nhạc trong Phòng khiêu vũ tại Graton Resort & Casino.

Mở cửa lúc 7:00 PM. Chỉ chỗ ngồi dành riêng.

Vé đang bán!

Phải từ 21 tuổi trở lên để tham dự

Giá vé:

$69.50 và $89.50 cộng với phí hiện hành