Friday, December 30, 2022 | 7PM & 10PM
 

Wayne Brady Live in The Event at Graton Resort & Casino.

Doors Open at 6:00PM. Reserved Seating Only.

Vé đang bán!

Phải từ 21 tuổi trở lên để tham dự

Giá vé:

$59.50 và $69.50 cộng với phí hiện hành